Efficiënt en professioneel werken
Als leerkracht wilt u uw werk goed doen en uw energie efficiënt besteden. ParnasSys ondersteunt u daarbij en biedt u een leerlingvolgsysteem waarin u eenvoudig gegevens kunt invoeren, muteren en raadplegen. Zowel op leerling- als op groepsniveau beschikt u over alle informatie die u nodig hebt. Van stamgegevens tot toetsscores, van zorgdossier tot ontwikkelingsprognose. Zo houdt u grip op de groep en zicht op de resultaten.

Leerlingniveau en groepsniveau
ParnasSys biedt voor u als leerkracht zicht op de resultaten op leerlingniveau en op groepsniveau. Op de pagina’s Leerlingkaart en Groepskaart kunt u er meer informatie over vinden.

OGW en HGW
ParnasSys houdt altijd goed contact met de gebruikers en met relevante samenwerkingspartners in het onderwijsveld. Daardoor blijft het systeem toegespitst op onderwijskundige ontwikkelingen zoals opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken. Kijk maar eens naar overzichten zoals het overzicht ‘vaardigheidsgroei’ en de specifieke functionaliteit voor HGW en de 1-Zorgroute.

Minder werklast
Uw werk als leerkracht bestaat niet alleen uit lesgeven en omgaan met de groep. U hebt ook te maken met tal van administratieve handelingen zoals urenregistratie, absentierapportage, cijfers bijhouden, toetsscores invoeren, gemiddelden berekenen en rapporten schrijven.

Automatiseren
ParnasSys vermindert de werklast van die administratieve processen door ze zoveel mogelijk te automatiseren. Zo is na het invullen van het werkrooster het bijhouden van de urenregistratie beperkt tot het aangeven van uitzonderingen. Verslaglegging van een ouderbezoek of leerlingbespreking doet u eenvoudig en snel in een standaarddocument. En de absentielijst is letterlijk nog maar een kwestie van een muisklik.

Gebruikersvriendelijk
ParnasSys is vanuit de gebruiker opgebouwd. Daardoor wijzen de meeste zaken zich vanzelf. U ziet als leerkracht alleen die informatie die ú nodig hebt. Dat maakt ParnasSys overzichtelijk en gebruikersvriendelijk en maakt registratie en verslaglegging voor u een stuk prettiger.

Marktleider Meer dan 4000 basisscholen in Nederland maken gebruik van ParnasSys. Ervaringen Gebruikers van ParnasSys wisselen ervaringen uit in de LinkedIn-groep ParnasSys gebruikers.