Kindbegrip


 

Help Kindbegrip groeien

Werk mee aan het onderzoek!

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we in Kindbegrip, naast de leerkracht-observatielijsten, ook leerlingvragenlijsten aan. Hiermee wordt het aanbod voor het monitoren van het sociaal-emotioneel leren verder verrijkt en voldoe je eenvoudig aan de zorgplicht sociale veiligheid.

 

Over het onderzoek naar de leerlingvragenlijst

 

Voor de kwaliteit van de leerlingvragenlijsten en de wetenschappelijke verantwoording hiervan is het cruciaal dat deze lijsten, met de leerlingen, uitvoerig getest worden. Daarom hebben we jouw hulp hard nodig!

In samenwerking met Dr. Kees van Overveld (pedagoog en mede-ontwikkelaar Kindbegrip) en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen vinden de volgende twee onderzoeken plaats:

    • Pilotonderzoek (vanaf februari 2023)
      Het pilotonderzoek zorgt ervoor dat de vraagstelling goed aansluit bij de leerlingen.

    • Normeringsonderzoek (voorjaar 2023)
      Tijdens het normeringsonderzoek worden de individuele resultaten met elkaar vergeleken om te kunnen bepalen wat er van een leerling verwacht mag worden. 


Wat kun je verwachten?

Voor elk onderzoek zijn we op zoek naar leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 om de vragenlijst in te vullen, waarbij de verdeling tussen jongens en meisjes ongeveer gelijk ligt. Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld door de leerlingen, vragen we jou om een feedbackformulier in te vullen over het invulproces.

 

Wat bieden wij je?

Als dank voor jouw medewerking ontvang je een leuke attentie van ParnasSys, zowel voor deelname aan het pilotonderzoek als het normeringsonderzoek.

Goed om te weten: het is helaas niet mogelijk om scores aan de hand van de ingevulde antwoorden te geven, omdat de vragenlijsten tijdens het onderzoek nog niet genormeerd zijn.
Meld je hier aan