ParnasSys is aangeschaft binnen de scholengroep en je wilt het pakket op een goede manier binnen de school implementeren. Daarbij hoort een goed doordacht implementatietraject.

  • € 675,- voor een school. € 810,- voor een groep van vijf max. scholen.
  • 3 sbu
  • Basis

ParnasSys moet binnen de scholengroep op een goede manier in gebruik worden genomen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Graag maken wij voor jouw scholengroep een passend aanbod voor scholing en begeleiding. Omdat elke school anders is, zijn er drie varianten opgesteld.

Variant 1

Je wilt kwaliteit binnen de scholengroep. De scholing per school moet worden vorm gegeven, zodat aangesloten kan worden op de beginsituatie van de school en er een goede overgang naar ParnasSys gemaakt kan worden. Met de bovenschoolse kaders wordt de scholing schoolspecifiek gegeven (zie de variant voor de individuele school). In deze variant worden consult, ib scholing en teamscholing op één dag gepland en krijg je 20% korting. Wanneer je deze variant kiest, maar tegelijkertijd wilt aansluiten op bovenschoolse kaders is vooraf een perspectiefdag nodig.

Variant 2

Door de scholen wordt al veel samengewerkt en de zorgstructuur staat als een huis. Met deze variant kan groepsgewijs (maximaal vijf scholen per moment) het consult en de ib-scholing worden gevolgd. In deze variant wordt eigenaarschap ten aanzien van het scholingstraject gevraagd van de directies en de ib’ers. De teamscholing wordt per school georganiseerd.

Variant 3

Als school grijp je de overstap naar ParnasSys aan om afstemming op de scholen te bereiken. Door een perspectiefdag wordt de visie ten aanzien van het leerlingvolgsysteem en de zorgstructuur afgestemd met de deelnemers. Daarna wordt het systeem met een aantal scholen tegelijk ingericht en vindt vervolgens de teamscholing per school plaats. Ook in deze variant is eigenaarschap nodig, om ervoor te zorgen dat afspraken die gemaakt worden voor de volgende bijeenkomst gerealiseerd worden.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens