Graag wil je jouw kennis over ParnasSys up-to-date houden en deze kennis ook delen. Dit kan! Volg een van onze opleidingen en ga als adviesdienst aan de slag met ParnasSys.

  • € 1995,- voor max. zes personen
  • 7 sbu
  • Verdieping
  • Op locatie of in Gouda

Wil je als adviesdienst aan de slag met ParnasSys? Vind je het moeilijk om de ontwikkelingen bij te houden? Dan is het prettig wanneer je bij ons je kennis kunt updaten. Zo kun je jouw dienstverlening op basisscholen op een goede manier uitvoeren. Het is mogelijk om voor een van deze onderwerpen een opleiding te volgen.
 

Wanneer je als adviesdienst aan de slag wilt met ParnasSys, is het van belang dat je de achterliggende concepten kent waarop ParnasSys zijn techniek heeft ontwikkeld. In de opleidingen zullen wij je vaardigheden aanleren die je nodig hebt om een eenvoudige maar doeltreffende knoppencursus uit te kunnen voeren. Maar belangrijker is dat wij je vertellen van de achtergronden en verschillende mogelijkheden zodat je in staat bent om met de functionaliteit van ParnasSys aan te sluiten bij de wens van een school.

De volgende opleidingen worden aangeboden.

1. ParnasSys en de 1-zorgroute/hgw

In deze opleiding gaat het om het toepassen van de 1-zorgroute of het gedachtegoed van hgw binnen ParnasSys. De opbrengst van dit traject is dat je scholen kunt helpen bij de implementatie van hgw of de 1-zorgroute waarbij ParnasSys het gewenste instrument is.

2. ParnasSys en methodetoetsen

In deze opleiding leer je hoe het hele proces rondom methodetoetsen in ParnasSys wordt ondersteund. Er wordt begonnen bij definiëren en waarnemen van methodetoetsen en afgesloten met de evaluatie. 

3. ParnasSys en ontwikkelperspectief

Voor alle leerlingen willen wij de beste ondersteuning bieden. Ook voor de leerlingen met een ontwikkelperspectief. In ParnasSys wordt dit ondersteund per vak, per leerjaar op grond van leerrendementen. Wij leren de werkwijze rondom het ontwikkelperspectief aan en laten ook zien hoe het resultaat van een visietraject rondom het ontwikkelingsperspectief een plek kan krijgen in het format ontwikkelperspectief.

4. ParnasSys en LVS-toetsen

Toetsen kunnen allemaal worden ingevoerd in ParnasSys. Het is van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt. Wij leren je de consequenties hanteren van verschillende manieren van input. Tevens leren wij je de belangrijkste overzichten te vinden en te interpreteren.

5. ParnasSys en het digitaal rapport

Hoe maak je een rapport? Waar moet je op letten? Hoe wordt de onderwijskundige visie vertaald in het rapport? In deze opleiding leer je naast de techniek van het definiëren van het rapport ook mogelijkheden over hoe je dit kan verbinden aan de onderwijskundige praktijk van de school.

6. ParnasSys en opbrengsten

Hoe kan ParnasSys helpen bij opbrengstgericht werken in de praktijk? Wij zullen je bepaalde overzichten leren lezen en wij geven adviezen op welk moment je welke actie kunt ondernemen om ParnasSys ondersteunend te laten zijn bij ogw.

7. Zien!

Het sociaal-emotioneel expertsysteem Zien! is op veel scholen in gebruik. Zien! bestaat uit een leerling- en een leerkrachtvragenlijst. Na het invullen geeft het expertsysteem inzicht in de onderwijsbehoeften op sociaal emotioneel gebied. Wij leren je in de opleiding het expertsysteem te gebruiken en tevens investeren wij in het leren lezen van profielen.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens