Tijdens deze basisscholing leer je hoe ParnasSys|WMK de samenhang biedt tussen schoolontwikkeling en personeelsontwikkeling. Het instrument helpt je om zicht te krijgen op de vraag of je de goede dingen goed doet!

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • In overleg
  • Basis

Doelstellingen scholing

  • je verkent het systeem ParnasSys|WMK aan de hand van de verschillende onderdelen (vragenlijsten, planning, persoonlijke ontwikkeling)
  • je leert het concept achter ParnasSys|WMK begrijpen
  • je kunt diverse vragenlijsten betekenisvol inzetten en interpreteren
  • je bent in staat om vragenlijsten aan te passen naar jouw specifieke schoolsituatie
  • je ontwerpt een meerjarenplanning voor het werken in een kwaliteitscyclus
  • je ontwikkelt een eigen quickscan

Doelgroep en niveau

De doelgroep van deze basisscholing zijn schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers. Het niveau is voor startende gebruikers. 

Deze scholing verzorgen we op jouw locatie of in je regio. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens