Collega's begeleiden bij inzet leerlijnen 4-7 jaar

Op jouw school is gekozen voor het leerlingvolgsysteem Leerlijnen 4-7 jaar in ParnasSys. Je wilt de leerkrachten van de groepen 1 en 2 hierbij optimaal kunnen begeleiden. • Kalender

  4 oktober 2022 van 13:30 - 16:00 en 10 januari 2023 van 13:30 - 16:00 in Gouda voor € 275,00

 • Kalender

  6 oktober 2022 van 13:30 - 16:00 en 12 januari 2023 van 13:30 - 16:00 in Amersfoort voor € 275,00

 • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Gevorderde gebruikers
 • Intern begeleiders en bouwcoördinatoren

Onderwerpen die tijdens deze twee studiemiddagen aan de orde komen zijn: 

 1. Hoe houd ik kwalitatief een goede leerlingbespreking met behulp van de groepskaart en het individuele/groepsprofiel?
 2. Hoe verbind ik HGW principes aan een groepsbespreking?
 3. Hoe zorg ik in samenwerking met de leerkracht ervoor dat er een groepsplan komt in Parnassys aansluitend bij de onderwijsbehoeften van kinderen?
 4. Hoe zet ik het individuele profiel in bij besprekingen met externen (ouders/verzorgers en anderen)?

Natuurlijk is er ook ruimte voor persoonlijke vragen tijdens de bijeenkomsten. Deze worden tijdens de eerste bijeenkomst geïnventariseerd!

Tijdens twee scholingsmiddagen leer je hoe je dat als intern begeleider of onderbouwcoördinator op een goede manier kunt doen. Er is veel ruimte voor intervisie en het stellen van vragen.Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.