Experttraject hoogbegaafdheid en ParnasSys

ParnasSys inzetten voor het signaleren en planmatig begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen!  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • € 599,-
  • Intern begeleiders, leerkrachten en andere specialisten binnen de basisschool, zoals talentcoaches en coördinatoren hoogbegaafdheid
  • Startende en gevorderde gebruikers

Het (her)kennen van hoogbegaafde leerlingen helpt door zicht te krijgen op de ondersteuningsvraag van deze specifieke doelgroep. 

In deze experttraining leer je hoe modellen van Tessa Kieboom en het kader van ontwikkeling van SLO helpend kunnen zijn. Vanuit die kennis ervaar je hoe je via ParnasSys zicht krijgt op de aspecten van deze modellen en de (hoog)begaafde leerling. 

Aan het eind van de experttraining heb je een visie geformuleerd voor je school op het (hoog)begaafde kind. Van daaruit weet je je ParnasSys omgeving optimaal in te zetten, onder andere door het benutten van de groepskaart, Zien! en de mogelijkheden van de leerlijnen.  
Wanneer je vast een impressie wilt van mogelijkheden, lees dan deze blog 

Je benut dus alles wat ParnasSys je biedt om alle informatie met elkaar in verband te brengen en dat is voor ieder kind van belang en voor de specifieke doelgroep (hoog)begaafden een mogelijke sleutel tot succes!  

Doelstellingen: 

Tijdens deze twee dagen gaan de deelnemers: 

  • Theorie en visie verbinden aan de mogelijkheden van ParnasSys 
  • (Hoog)begaafdheid signaleren met behulp van ParnasSys 
  • Kennismaken en werken met de leerlijn voor (hoog)begaafden (kader voor ontwikkeling van SLO), binnen de module leerlijnen. 
  • Doordenken voor de eigen school hoe de (hoog)begaafde leerlingen systematisch en cyclisch gevolgd en ondersteund gaan worden 

Doelgroep: 

Startende en gevorderde gebruikers 

Intern begeleiders, leerkrachten en andere specialisten binnen de basisschool, zoals talentcoaches en coördinatoren hoogbegaafdheid Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.