In toenemende mate kiezen scholen ervoor om leerstof nog beter aan te laten sluiten bij de niveaus en zone van naaste ontwikkeling van de individuele leerlingen. Waarbij ze tegelijkertijd veel aandacht willen blijven houden voor het leren in gemeenschap. In het verleden zagen we dit al bij vernieuwingsscholen.

 • Kalender

  Deze scholing is (ook) beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende en gevorderde gebruikers
 • Intern begeleiders, mt-leden, schoolleiders, bestuurders, beleidsmedewerkers

Tegelijkertijd zien we ook dat deze scholen voor fundamentele, andere vragen komen te staan. Hoe organiseer ik dit? Wat moet ik meer doen? Wat moeten de leerlingen anders doen? Belangrijke vragen die ook echt beantwoord moeten worden, omdat de verandering ten aanzien van de leerstof ook een verandering zal brengen in de rol van de leerkracht en van de leerling. We spreken niet voor niets van de didactische driehoek. Wanneer we één aspect veranderen, moet de hele context mee veranderen. Daarbij behoren de blauwe (klas/leergemeenschap) en gele cirkel (school, team, ouders) tot de cirkel van invloed van een school. De roze cirkel (dorp/stad en maatschappij) behoort tot de cirkel van betrokkenheid.

Een blauwdruk voor deze schoolontwikkeling is niet te maken. Wel weten we dat de drie aspecten in samenhang moeten worden uitgevoerd. De volgorde waarin de aspecten aandacht krijgen en de concrete invulling, bepaalt elke school zelf. Daarom is een traject altijd een traject op maat: zie de M van SLIM. Vanuit de ParnasSys Academie willen wij scholen graag helpen bij dit verandertraject. Wanneer de scholen gebruik maken van ParnasSys, mogelijk in combinatie met de verwerkingssoftware van Gynzy en Zien!, kunnen wij een goed ontwikkeltraject met de school ingaan.

We zien grofweg de volgende ontwikkeling voor ons:

 1. We starten met een visietraject waarin we rondom een aantal belangrijke vragen de school helpen met het formuleren van de huidige en de gewenste visie. Dit doen we met onze SLIM-scan. In dit traject gebruiken we de inzichten van het model van Knoster en besteden we aandacht aan de leercultuur van de school.
 2. Vervolgens kan er gekozen worden uit de volgende ontwikkeltrajecten. De school kiest zelf voor welk ontwikkeltraject zij willen gaan. Alle lijnen in de ontwikkeltrajecten komen na verloop van tijd bij elkaar:
  1. Leerkracht: We werken met professionele leergemeenschappen waarin ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid gaat ontwikkelen. We ontwikkelen door nieuwe theorieën te onderzoeken, nieuwe praktijken te ontdekken, praktijken uit te proberen en beleid te maken. Naast het (door)ontwikkelen van didactische en pedagogische vaardigheden spreken we over de leertaal.
  2. Leerling: wanneer leerlingen meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan met passende leerstof, is het nodig dat leerlingen leren hoe om te gaan met deze verantwoordelijkheden. Zelfinzicht, zelfsturing en 21st century skills ontwikkelen zich niet vanzelf. Door gebruik te maken van Zien!, gesprekken met kinderen, doelenboekjes en dergelijke gaan we aan de slag om de leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces, op een manier die bij hen past.
  3. Leerstof:
   1. Basisvakken: voor de basisvakken gaan we aan de slag met leerlijnen vanuit ParnasSys of met de digitale verwerkingssoftware van Gynzy. Zo bieden we aanbod op maat voor de leerlingen. We leren hiermee werken. We hebben veel aandacht voor planning, instructie, evaluatie, toetsing en analyse.
   2. Zaakvakken: voor de zaakvakken is het belangrijk om leerstof op een betekenisvolle manier aan de leerlingen aan te bieden. We maken gebruik van het ontwikkelde betekenisvol curriculum (Driestar onderwijsadvies). Hierbij zijn ontwikkelde thema’s beschikbaar die vakoverstijgend zijn. De leraar wordt arrangeur van het onderwijs.

 

Meer informatie?
Voor meer informatie over flexibilisering van het onderwijs kun je contact opnemen met Jan de Waard.

Jan de Waard

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.