Implementatie leerlijnen gr. 3

Wil je ook kwalitatief goed thematisch onderwijs realiseren in groep 3? We ondersteunen je graag. Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de leerlijnen van groep 3. Deze leerlijnen voor taal en rekenen sluiten naadloos aan op de leerlijnen van 4-7 jaar, binnen de module Leerlijnen in ParnasSys.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende gebruikers
  • Leerkrachten groep 3, ib'ers, bouwcoördinatoren

Na deze scholing zijn de leerkrachten van groep 3 in staat om:

  • Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren.
  • De ontwikkeling van de leerlingen in groep 3 te herkennen in hun gedrag op de verschillende leergebieden.
  • De ontwikkeling van kinderen voor rekenen en taal weer te geven in een registratiemodel.
  • Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling.
  • Thematisch te werken in groep 3 met behulp van een themaplanner.

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen scholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.
Voorafgaand aan deze scholing is het mogelijk om een visietraject te starten om beter zicht te krijgen op het specifieke onderwijs in groep 3.

Voor meer informatie over de leerlijnen voor groep 3, kijk op deze webpagina.

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijnen groep 3? Kom naar een gratis productvoorstelling! Voor meer informatie over data, klik hier.Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.