Leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende en gevorderde gebruikers
 • Intern begeleiders, leerkrachten en andere specialisten binnen de basisschool, zoals talentcoaches en coördinatoren hoogbegaafdheid

Door Driestar onderwijsadvies zijn er honderden lessuggesties en activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, zodat je concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing leer je hoe je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt inzetten binnen je onderwijs.

Doelstellingen scholing:

  • Kennismaking met ‘Kader voor ontwikkeling’ in Leerlijnen ParnasSys.
  • Leren stimuleren van (denk)vaardigheden van hoogbegaafde leerlingen.
  • Schoolbreed werken aan begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

In 2022-2023 bieden we een tweedaags experttraject aan over hoe je ParnasSys kunt inzetten voor het signaleren en planmatig begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.
Daarin wordt onder andere ingegaan op het gebruik van de leerlijn ‘kader voor ontwikkeling. Voor meer informatie over dit experttraject zie deze pagina.

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijn hoogbegaafdheid? Kom naar een gratis productvoorstelling! Voor meer informatie over data, klik hier.Martine Blonk

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.