Maatwerkscholing Kindkans en ParnasSys

Het is mogelijk om specifiek maatwerk te leveren om verschillende personen met verschillende verantwoordelijkheden op te leiden of te coachen.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende en gevorderde gebruikers
  • Intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers en directieleden

Mogelijk moeten kwaliteitsmedewerkers of directieleden in het gebruik van ParnasSys en/of Kindkans geschoold worden, voor bijvoorbeeld kwaliteitszorg, of ken- en stuurgetallen. Of misschien is er behoefte aan ondersteuning van een groep intern begeleiders in combinatie met een eigen academie. Neem contact op met ons voor een aanbod op maat.

Gebruik ParnasSys optimaal voor een veilige en makkelijke communicatie met Kindkans

Wanneer een samenwerkingsverband heeft gekozen voor het gebruik van Kindkans voor de ondersteuningsvragen biedt dit veel mogelijkheden voor de scholen om veilig en efficiënt te werken met de combinatie Parnassys en Kindkans. De aanvragen komen vanuit ParnasSys op een veilige manier in het programma Kindkans. Om dit ook efficiënt te doen is het nodig dat je school op een effectieve manier gebruik maakt van ParnasSys. Wanneer je dat doet zullen de leerkrachten en intern begeleiders ervaren dat deze werkwijze werkdrukverlagend werkt vanwege het feit dat het leerlingdossier, opgebouwd in ParnasSys, daarna ook kan worden gebruikt in Kindkans. Daarmee kunnen anderen onderdelen van datzelfde dossier gebruikt worden voor het bepalen van goede ondersteuning. En dat zonder gegevens over te typen! 

In ParnasSys adviseren wij om de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief op een goede wijze in te richten alvorens het in gebruik te nemen. Als leerkrachten vanaf de eerste schooldag van een leerling specifieke zaken direct in het dossier op de afgesproken plaatsen noteren, kan bij een aanvraag bij het samenwerkingsverband eenvoudige het dossier worden opgevraagd. Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.