ORM Bovenschools met Ultimview

Houd zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen binnen je bestuur. Hoe kun je Ultimview daarbij inzetten? • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Bestuurders, beleidsmedewerkers, meerschoolsdirecteuren
 • Startende en gevorderde gebruikers
 • 9.00-12.00 uur

Doelstellingen scholing:

 • Je leert welke dashboards ertoe doen om zicht te hebben op de kwaliteit van meer scholen. Daarbij nemen we de (nieuwe) beslisregels van de onderwijsinspectie in acht
 • Je kunt de zichtbare data betekenis geven en daarmee de volgende stap zetten in het sturen van de onderwijskwaliteit. Daarbij nemen we de verschillende rollen van bestuurder, beleidsmedewerker en schoolleider serieus
 • Je bent in staat om verschillende soorten data te verbinden en deze te begrijpen in de schoolspecifieke context: Eindtoets (inclusief Onderwijsresultatenmodel), verwijzingen VO, volgehouden succes op het VO en Tussentoetsen
 • Je leert met behulp van aangereikte instrumenten om de juiste vragen te stellen aan schoolleiders tijdens kwaliteitsgesprekken
 • Je leert in welke context Ultimview gebruikt kan worden: instrumenteel (binnen ParnasSys | schoolkwaliteit) en inhoudelijk (vanuit visie op onderwijs en besturen/ organiseren)


Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.