Om aanspraak te maken op financiering uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), moet elke school een School Programma schrijven voor de zomervakantie 2021. Daarin staat beschreven wat de huidige situatie is op school en welke interventies de school de komende twee en een half jaar wil inzetten.

 • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • In overleg
 • Schoolleiders
 • 1 dag (variant A) of 1,5 dag (variant B) op locatie of online

Dit met betrekking tot het cognitief niveau, het sociaal-emotioneel functioneren en de executieve functies van de leerlingen. Wanneer je hierbij gebruik gaat maken van de nieuwe module School Programma in Mijnschoolplan (in combinatie met WMK), word je veel werk uit handen genomen.

Voorbereiden: de school zet minstens een week vooraf de volgende metingen uit (of zorgt dat deze op de dag van de afspraak beschikbaar zijn): 

 • Voor sociale veiligheid: Resultaten Zien! en/of WMK 
 • Rondom sociaal-emotioneel functioneren: Leerkracht- en/of leerlingvragenlijst Zien! of vanuit een ander observatie/vragenlijstinstrument  
 • Rondom Mentaal welbevinden: WMK metingen ouders, leerlingen, leraren, Executieve functies, Medewerkers.   

Inhoud variant A 

Tijdens deze dag werkt de schoolleiding samen met een adviseur aan het School Programma voor de eigen school. Aan het eind van de dag zijn de volgende dingen gedaan  

 • Het beschrijven van de Nulmeting 
 • Het beschrijven van de leerlingenpopulatie en leerlingkenmerken 
 • Het analyseren van de cognitieve resultaten in 2020/2021 vergeleken met 2019-2020.  
 • Het analyseren van de sociale resultaten (met Zien! of met een ander instrument). We gaan ervan uit 
 • Dat de school zelf vooraf een meting van de sociale veiligheid en beleving heeft gedaan, zodat we de resultaten kunnen opnemen in het School Programma. 
 • Dat de school zicht heeft op het sociale functioneren van de leerlingen middels een leerkracht- en/of leerlingvragenlijst.  
 • Het analyseren van het mentaal welbevinden van leerlingen (met metingen in WMK of in een ander instrument). We gaan ervan uit dat de school zelf vooraf de vragenlijsten uitzet via WMK, zodat we de resultaten kunnen opnemen in het School Programma. Wil je hier hulp bij? Kijk dan hieronder voor het uitgebreide aanbod 
 • Aanvullend mogelijk: adviezen VO  
 • Overleg met belanghebbenden over de te kiezen interventies voor het School Programma. De school voert zelf overleg met relevante belanghebbenden over de interventies die in het plan komen.  
 • Het formuleren van actiepunten, gesplitst in actiepunten die om extra kosten vragen en punten die niet om extra kosten vragen.  

Wil je meer en technische en/of inhoudelijke ondersteuning bij het samenstellen van jouw School Programma? We plannen dan een extra dagdeel ongeveer twee weken voorafgaand aan de hiervoor genoemde dag.  

Inhoud variant B, zie variant A, + 

Tijdens een voorbereidend dagdeel:

 • Zet je samen met de adviseur de volgende metingen klaar: leerlingen, Ouders, Leraren, Executieve functies, Medewerkers  
 • Vul je de Nulmeting in 
 • Verzamel je gegevens met betrekking tot het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen 
 • Verzamel je gegevens over de leerlingpopulatie 

Data: op aanvraag, in overleg stellen we samen een datum vast.  

Totaaloverzicht van het aanbod van de ParnasSys Academie met betrekking tot het School Programma: 

Vorm  

Resultaat  

Workshop 2 uur - online

Je weet wat je moet doen om het School Programma te schrijven.  

De volgende twee opties bevatten het aanbod van deze pagina:

Ondersteuning per school

Variant A - 1 dag: Samenwerking tussen school en onderwijsadviseur 

Het School Programma wordt samen met een adviseur beschreven, de metingen via WMK doet de school zelf. De adviseur geeft inhoudelijk advies over de interventies. 

Ondersteuning per school

Variant B - 1,5 dag: in aanvulling op A, tijdens een voorbereidend dagdeel 

Totale ontzorging door adviseur 

De metingen in WMK worden door de adviseur uitgezet. De adviseur geeft inhoudelijk advies over de interventies. Het School Programma wordt samen met een adviseur beschreven.  

Voor scholingsaanvraag vul het formulier hieronder in via de aanmeldknop en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Anton de Jong

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.