Om aanspraak te maken op financiering uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), moet elke school (ook S(B)O en VSO) een School Programma schrijven vóor de zomervakantie van 2021. Daarin staat beschreven wat de huidige situatie is op school en welke interventies de school de komende twee en een half jaar wil inzetten. In deze online cursus krijg je veel praktische tips hoe je als s(b)o/vso-school de diverse onderdelen van ParnasSys kunt benutten om je School Programma te schrijven!

 • Kalender

  19 mei 2021 van 09:00 - 12:00 in Online voor € 149,00

 • Kalender

  Deze scholing is (ook) beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende gebruikers
 • 09.00-12.00 uur

We kijken deze morgen naar data op het gebied van het cognitief niveau/didactische gegevens, het sociaal-emotioneel functioneren en de executieve functies (denk aan leren leren) van de leerlingen binnen het S(B)O en VSO. Je kunt hierbij gebruik maken van onderdelen vanuit de nieuwe module School Programma in Mijnschoolplan (in combinatie met WMK), maar we hebben alle onderdelen ook uitgewerkt in een Word format dat je tijdens de workshop ter inspiratie aangereikt krijgt. 

Inhoud: 

In deze workshop leer je:  

 • De achtergrond van het School Programma in het kader van Nationaal Programma Onderwijs (waar komt het vandaan, wat is de looptijd, hoe verloopt het proces voor aanvraag).   
 • Wat er aan gegevens en teksten nodig is om het School Programma te schrijven. We illustreren dat met voorbeelden van de module School Programma binnen Mijnschoolplan / een Word bestand specifiek gericht op het S(B)O en VSO.  
 • De Nulmeting (door de schoolleiding)  
 • Een beschrijving van de leerlingpopulatie en leerlingkenmerken  
 • Het analyseren van de cognitieve resultaten in 2020/2021 vergeleken met 2019-2020 passend bij de doelgroep van de school. 
  • Toetsen voor leerroute 5-7 (indeling doelgroepenmodel; uitstroom diplomagericht) 
  • Leerlijnen voor leerroute 1-4 (indeling doelgroepenmodel; uitstroom naar dagbesteding of arbeid) 
 • Het analyseren van de sociale resultaten (met Zien! of met een ander instrument)  
 • Het analyseren van het mentaal welbevinden van leerlingen (met metingen in WMK of in een ander instrument)   
 • Aanvullend mogelijk: adviezen VO   
 • Overleg met belanghebbenden over de te kiezen interventies voor het School Programma (denk aan jeugdzorginstellingen, SWV, etc) 
 • Het formuleren en monitoren van actiepunten, gesplitst in actiepunten die om extra kosten vragen en punten die niet om extra kosten vragen.   

Jildou Grovenstein

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.