Wanneer op jouw s(b)o-school veel adaptief wordt getoetst, zijn er in ParnasSys overzichten die je inzicht geven in het niveau en de groei van leerlingen. Dus ook als je leerlingen een andere toets maken dan die hoort bij hun leerjaar, kun je op leerling-, groeps- en schoolniveau goed in kaart brengen of je tevreden kunt zijn! In deze expertscholing gaan we uitgebreid hier op in.

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Verdieping
  • Mt-leden en intern begeleiders

Doelstellingen scholing:

  • je weet hoe je een schoolcultuur kunt vormgeven waarin leerkrachten worden geïnspireerd om opbrengstgericht te gaan/blijven werken
  • je maakt voor minimaal één vak/leergebied analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau wat betreft opbrengsten volgens met elkaar vastgestelde uitgangspunten
  • je vergelijkt de resultaten van jouw school met die van de deelnemers van andere scholen en we wat de resultaten zeggen over de doelgroep, het onderwijsconcept, leerkrachtvaardigheden en curriculum
  • je weet hoe het thema opbrengsten in de gesprekkencyclus geïntegreerd kan worden en formuleert een advies voor jouw school
  • je oriënteert je op hoe leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden betrokken kunnen worden bij dit thema
  • je leert welke vaardigheden van de verschillende teamleden worden gevraagd

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens