Opleiding kwaliteitsmanagement

Thema’s die in deze opleiding centraal staan: strategisch kwaliteitsmanagement, leidinggeven aan verandering, verantwoording en dialoog en strategisch HRM: leraren als bron van schoolsucces. • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Beleidsmedewerkers onderwijskwaliteit, bestuurders en schoolleiders
 • € 1399,-
 • 5 dagen - Gouda of Amersfoort

Studiebelasting: 40 contacturen en 16-20 uur zelfstudie.

Tijdens deze opleiding leer je met relevante wetenschappelijke literatuur als basis:

 • Een systeem van kwaliteitszorg inrichten om gegevens te verzamelen en te analyseren met ParnasSys|Schoolkwaliteit
 • Het versterken van je leiderschap, gericht op samenwerking en een professionele kwaliteitscultuur aan de hand van een verandercasus in de eigen organisatie
 • Het beïnvloeden van het reflecterend vermogen bij leraren en schoolleiders rond hun eigen handelen zowel in de klas als in het team op basis van data
 • Vorm te geven aan verantwoording en dialoog waarbij ParnasSys | Schoolkwaliteit het middel is
 • Verantwoording naar belanghebbenden (bestuur, inspectie, ouders) over ontwikkelingen binnen de organisatie als wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus
 • De strategische doelstellingen van de organisatie te verbinden aan de professionele ontwikkeling van leraren
 • Steeds de vertaling te maken van literatuur naar de praktijk in de eigen organisatie

Je stelt tijdens de opleiding een portfolio samen waarover je een eindpresentatie geeft. Het portfolio en de presentatie vormen de bewijslast voor een voldoende afronding. Na afronding krijg je een certificaat van de ParnasSys Academie. Deze opleiding kan meetellen voor punten bij herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Vraag naar de mogelijkheden als je hierin geïnteresseerd bent.

Meer informatie

Wil je graag wat meer inhoudelijke informatie over de opleiding? Klik dan hier.Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.