Opleidingstraject Kindkans en ParnasSys voor intern begeleiders

2 dagen

Dit aanbod is gericht op het professionaliseren van de intern begeleiders in het inrichten en gebruik van ParnasSys en Kindkans. Hierbij is het belangrijk dat de intern begeleiders op school de leerkrachten ondersteunen en coachen in het juiste gebruik van ParnasSys en Kindkans.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende en gevorderde gebruikers
  • Intern begeleiders

Bijeenkomst 1 (hele dag):

We richten ons eerst op het juist inrichten van de notities en het ontwikkelingsperspectief. We sluiten aan bij de eisen van het samenwerkingsverband. We bereiden een teambijeenkomst voor waarin de intern begeleiders deze werkwijze gaan aanbieden aan de leerkrachten.

Bijeenkomst 2 (hele dag):

We komen opnieuw een dag met de intern begeleiders samen waarin we een kwaliteitsslag maken op het gebruik van ParnasSys: de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief. We maken beleidsmatige keuzes rondom het werken met plannen gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief. We stellen kwaliteitscriteria op rond het gebruik van ParnasSys. We letten vooral op het goed observeren en het objectief schrijven van informatie in ParnasSys. Daarnaast werken we aan onze eigen vaardigheden in het gebruik van Kindkans. Ook wordt ingegaan op het motiveren en coachen van collega’s om de afgesproken werkwijze te blijven uitvoeren. 

Gebruik ParnasSys optimaal voor een veilige en makkelijke communicatie met Kindkans

Wanneer een samenwerkingsverband heeft gekozen voor het gebruik van Kindkans voor de ondersteuningsvragen biedt dit veel mogelijkheden voor de scholen om veilig en efficiënt te werken met de combinatie Parnassys en Kindkans. De aanvragen komen vanuit ParnasSys op een veilige manier in het programma Kindkans. Om dit ook efficiënt te doen is het nodig dat je school op een effectieve manier gebruik maakt van ParnasSys. Wanneer je dat doet zullen de leerkrachten en intern begeleiders ervaren dat deze werkwijze werkdrukverlagend werkt vanwege het feit dat het leerlingdossier, opgebouwd in ParnasSys, daarna ook kan worden gebruikt in Kindkans. Daarmee kunnen anderen onderdelen van datzelfde dossier gebruikt worden voor het bepalen van goede ondersteuning. En dat zonder gegevens over te typen! 

In ParnasSys adviseren wij om de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief op een goede wijze in te richten alvorens het in gebruik te nemen. Als leerkrachten vanaf de eerste schooldag van een leerling specifieke zaken direct in het dossier op de afgesproken plaatsen noteren, kan bij een aanvraag bij het samenwerkingsverband eenvoudige het dossier worden opgevraagd. Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.