Het Zien! expertsysteem hanteert voor de observatielijsten, vragenlijsten (voor leerlingen), doelen en handelingssuggesties zeven dimensies. Twee dimensies hebben betrekking op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies).

 • Kalender

  11 november 2020 van 14:30 - 16:00 in Gouda voor € 0,00

 • Kalender

  3 maart 2021 van 14:30 - 16:00 in Gouda voor € 0,00

 • Kalender

  14 april 2021 van 14:30 - 16:00 in Deventer voor € 0,00

 • Kalender

  Deze scholing is (ook) beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende gebruikers
 • Leekrachten, ib'ers, mt-leden en gedragswetenschappers

Met Zien! kan je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signale-ren tot handelen. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling.

Doelstellingen scholing:

 • Koppel het functioneren met cognitieve resultaten.
 • Begrijp het gedrag van de leerling nog beter.
 • Ontvang concrete handelingssuggesties.
 • Verantwoord het proces duidelijk richting inspectie.
 • Gebruik Zien! preventief én curatief.
 • Betrek ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Reflecteer op je eigen handelen.
 • Speciale versie voor het speciaal onderwijs beschikbaar.

Voor meer informatie zie www.zienvooronderwijs.nl

De data waarop je je kunt inschrijven betreffen gratis productvoorstellingen.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.