Beste mensen, Op woensdagmiddag 25 september organiseert de ParnasSys Academie een regionaal symposium in Oude Tonge.

  • € 75,-
  • 13.30 - 16.30 uur
  • Basis
  • CBS De Bron

Op dit symposium komen de volgende onderwerpen aan bod in verschillende workshops

-          Digitalisering schoolplan

-          Werken met streefdoelen op groepsniveau en individueel niveau

-          Analyse op groepsniveau en schoolniveau

Deze workshops zullen in twee ronden van 5 kwartier worden gegeven; Tussendoor is er een pauze. We beginnen met een korte gezamenlijke intro.

 

Workshop 1:

Werken met schoolplan en jaarplannen d.m.v. werkgroepen en/of PLG’s

Het volgen van een cohort (als voorbeeld leerjaar 8) via overzichten in ParnasSys, Ultimview en schoolrapportage

Analyse op schoolniveau: wat kan ik daarmee als leerkracht/ib’er of directeur?

 

Workshop 2:

Streefdoelen op individueel-, groeps- en schoolniveau

Analyse op groepsniveau: hoe maak ik een goede groepsanalyse d.m.v. toetsresultaten en groepskaart

Inspectiekader & werken met referentieniveaus & functioneringsniveaus

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens