Scholingsbijeenkomst Kindkans en ParnasSys intern begeleiders

In een scholingsbijeenkomst van één dagdeel leren wij de intern begeleiders hoe de groepskaart, de notities, de plannen en het ontwikkelingsperspectief kunnen worden ingericht in ParnasSys voor een optimale werking samen met Kindkans.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende en gevorderde gebruikers
  • Intern begeleiders

Tijdens deze bijeenkomst stellen we materialen ter beschikking die door de intern begeleiders gebruikt kunnen worden voor een optimale inrichting. De bijeenkomst is vooral gericht op het ontsluiten van het perspectief. Na de bijeenkomst zullen de intern begeleiders deze activiteiten zelfstandig ter hand nemen.

Gebruik ParnasSys optimaal voor een veilige en makkelijke communicatie met Kindkans

Wanneer een samenwerkingsverband heeft gekozen voor het gebruik van Kindkans voor de ondersteuningsvragen biedt dit veel mogelijkheden voor de scholen om veilig en efficiënt te werken met de combinatie Parnassys en Kindkans. De aanvragen komen vanuit ParnasSys op een veilige manier in het programma Kindkans. Om dit ook efficiënt te doen is het nodig dat je school op een effectieve manier gebruik maakt van ParnasSys. Wanneer je dat doet zullen de leerkrachten en intern begeleiders ervaren dat deze werkwijze werkdrukverlagend werkt vanwege het feit dat het leerlingdossier, opgebouwd in ParnasSys, daarna ook kan worden gebruikt in Kindkans. Daarmee kunnen anderen onderdelen van datzelfde dossier gebruikt worden voor het bepalen van goede ondersteuning. En dat zonder gegevens over te typen! 

In ParnasSys adviseren wij om de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief op een goede wijze in te richten alvorens het in gebruik te nemen. Als leerkrachten vanaf de eerste schooldag van een leerling specifieke zaken direct in het dossier op de afgesproken plaatsen noteren, kan bij een aanvraag bij het samenwerkingsverband eenvoudige het dossier worden opgevraagd. Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.