Er komt een adviseur een hele dag op de school. Deze dag heeft het unieke karakter dat we aansluiten bij het beleid van de school, helpen bij de inrichting en een leerkrachtmoment hebben waarin wij de leerkrachten activeren bij het juiste gebruik van ParnasSys voor de aanlevering bij Kindkans.

  • Kalender

    Deze scholing is (ook) beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende en gevorderde gebruikers
  • Mt-leden, intern begeleiders en leerkrachten

• De dag begint met een gesprek met de schoolleiding en de interne begeleiding over de kaders die belangrijk zijn voor de school die moeten worden meegenomen in de inrichting.

• Daarna zal de adviseur de intern begeleider leren hoe de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief het beste kan worden ingericht. Ook zullen de mogelijkheden van Kindkans worden aangeleerd.

• Na deze scholing zal de adviseur na schooltijd de leerkrachten gaan scholen, waarbij de leerkrachten wordt geleerd hoe de groepskaart dient te worden gevuld, zodat het goede dossier wordt opgebouwd.

Met dit aanbod kan het beste worden aangesloten bij het beleid van de school.

Leraren worden geactiveerd en intern begeleiders zullen dit proces na deze dag moeten begeleiden om leraren op dit punt te laten groeien. De adviseur zal verschillende templates meebrengen voor de invulling van goede notities, plannen en het ontwikkelingsperspectief zodat de dossieropbouw aansluit bij de eisen van het samenwerkingsverband bij de aanvraag voor ondersteuning.

Gebruik ParnasSys optimaal voor een veilige en makkelijke communicatie met Kindkans

Wanneer een samenwerkingsverband heeft gekozen voor het gebruik van Kindkans voor de ondersteuningsvragen biedt dit veel mogelijkheden voor de scholen om veilig en efficiënt te werken met de combinatie Parnassys en Kindkans. De aanvragen komen vanuit ParnasSys op een veilige manier in het programma Kindkans. Om dit ook efficiënt te doen is het nodig dat je school op een effectieve manier gebruik maakt van ParnasSys. Wanneer je dat doet zullen de leerkrachten en intern begeleiders ervaren dat deze werkwijze werkdrukverlagend werkt vanwege het feit dat het leerlingdossier, opgebouwd in ParnasSys, daarna ook kan worden gebruikt in Kindkans. Daarmee kunnen anderen onderdelen van datzelfde dossier gebruikt worden voor het bepalen van goede ondersteuning. En dat zonder gegevens over te typen! 

In ParnasSys adviseren wij om de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief op een goede wijze in te richten alvorens het in gebruik te nemen. Als leerkrachten vanaf de eerste schooldag van een leerling specifieke zaken direct in het dossier op de afgesproken plaatsen noteren, kan bij een aanvraag bij het samenwerkingsverband eenvoudige het dossier worden opgevraagd. 

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.