Praktisch aan de slag met spelbegeleiding, taal- en rekenstimulering, motorische ondersteuning en versterken van het sociaal-emotioneel functioneren!  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Leerkrachten en ib'ers onderbouw
  • Gevorderde gebruikers

Van doelen naar themaplanning 

Wanneer je werkt met de leerlijnen jonge kind in ParnasSys, zul je ervaren dat de doelen uit de leerlijn veel houvast geven voor je aanbod. Je ziet voor je groep én voor individuele leerlingen wat de zone van naaste ontwikkeling is per ontwikkelingsgebied. Door de doelen te verwerken in een themaplanning, ga je betekenisvol aan de slag met passende doelen.  

Praktisch aan de slag met de themaplanning 

Alleen: hóe begeleid je de leerlingen in de dagelijkse praktijk als ze gaan oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden? Wat is passend bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd? Wat betekent dat voor je pedagogisch en didactisch handelen? Graag inspireren we jou en je collega’s en begeleiden we je door praktische scholingsbijeenkomsten en eventueel coaching-on-the-job om goed af te stemmen op dat wat je leerlingen nodig hebben op dit moment.  

Vanuit spel komen tot ontwikkelingsstimulering 

Het team onderwijsadviseurs jonge kind van de ParnasSys Academie heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van onderbouwleerkrachten. Met veel plezier helpen ze jou of je collega’s om leerlingen in groep 1 en 2 de passende ondersteuning te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij is ‘spelen is leren’ het uitgangspunt. Onze adviseurs helpen je thematisch te werken zodat spel, taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden goed aan bod komen. Dit kan terwijl het kind gewoon kind blijft en zich op een ongedwongen manier kan ontwikkelen. 

In dit document lees je meer over de thema’s waar we je op kunnen ondersteunen. Een begeleidingstraject is altijd maatwerk en kan ook gaan over een combinatie van thema’s. 

  • Thema 1: spelbegeleiding 
  • Thema 2: taalstimulering 
  • Thema 3: rekenstimulering  
  • Thema 4: sociaal-emotioneel functioneren versterken 
  • Thema 5: motorische ondersteuning 

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken hoe we jou en je onderbouwteam een stapje verder kunnen helpen! Op een manier die recht doet aan de mogelijkheden van jullie leerlingen én van je collega’s.  Ook interessant

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.