Hoe stel je een ontwikkelingsperspectief op in ParnasSys? Tijdens deze scholing bespreken we uitgebreid wat een ontwikkelingsperspectief (OP) is, wanneer je het moet opstellen en wanneer dat ook gewoon mag, omdat het goed is voor de leerling. Je leert hoe je in ParnasSys Beheer een standaard OP inricht. Uiteraard maak je bij een bepaalde leerling ook een OP.

  • € 675,- per dagdeel
  • 3 sbu
  • Verdieping
  • Intern begeleiders

Hoe maak je een betekenisvol ontwikkelingsperspectiefplan in ParnasSys?

We verkennen met elkaar hoe de scholen van de cursisten te werk gaan als een leerling een eigen leerroute heeft. Ook bekijken we wat er tegenwoordig allemaal op de markt is aan leerlijnen en leerroutes. Uit dit brede aanbod maak je dan een keuze voor jouw school. Dan gaan we een plan opstellen voor een bepaalde planperiode. We doen dit in ParnasSys: eerst een plancategorie inrichten in Beheer en daarna bij een leerling zo’n plan toevoegen en opstellen. Zo’n ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) maken we
voor een cognitief vak en op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

Tijdens deze scholing:

  • leren we de groepskaart effectief te gebruiken
  • bouwen we samen het ontwikkelingsperspectief in ParnasSys
  • bouwen we samen een ontwikkelingsperspectiefplan in ParnasSys
  • leren we diverse overzichten te maken die relevant
  • zijn in de aanvraag van de extra ondersteuning of ten behoeve van een toelaatbaarheidsverklaring

Kan ook jouw school werken zonder los geschreven groepsoverzicht, los geschreven groepsoverdracht, los geschreven onderwijskundig rapport voor het VO of extra formulieren van jouw samenwerkingsverband?


Zeker als jouw school werkt met Kindkans voor het veilig overdragen van informatie naar het samenwerkingsverband, steunpunt of schoolbestuur, biedt deze werkwijze veel efficiëntie. De reeds gevoerde administratie gebruiken we keer op keer en houden we met alle betrokken personeelsleden actueel. Tijdens deze scholing onderzoeken we of ParnasSys op jouw school efficiënt is ingericht en zullen we daar waar winst te behalen is direct overgaan tot herinrichting van ParnasSys.

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens