Het cruciale punt in de HGW-cyclus is het punt van begrijpen en wegen. In deze scholing krijg je handreikingen voor het adequaat voorbereiden van deze bespreking, het effectief uitvoeren van de bespreking en het overzichtelijk archiveren van de inhoud en het vervolg.

  • Kalender

    Deze scholing is (ook) beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Gevorderde gebruikers
  • Intern begeleiders en gedragsspecialisten

Thema’s die aan bod komen:

  • Wat zegt de output van Zien! de leerkracht over het sociaal-emotioneel functioneren van zijn klas als geheel en van enkele individuen in het bijzonder?
  • Op welke wijze kan de leerkracht ondersteuning bieden vanuit zijn ambitie wat hij/zij deze klas én zichzelf gunt?
  • Op welke wijze coacht de ib’er/gedragsspecialist de leerkracht in deze zoektocht op weg naar adequate interventies?
  • Hoe gaan we dit proces cyclisch, transparant en overzichtelijk in? Wat is daarvoor nodig?

Coaching op de werkvloer

In aansluiting op deze scholing kunnen coachingsmomenten op de werkvloer worden gepland. Je wordt begeleid door een ervaren onderwijsadviseur bij het voeren van gesprekken met leerkrachten naar aanleiding van de Zien!-profielen.
Dat kan op verschillende manieren. Je kunt zo’n gesprek met de leerkracht samen met de onderwijsadviseur voeren, waarbij je kunt leren van de aanpak van de onderwijsadviseur. Ook kun je het gesprek samen met de onderwijsadviseur voorbereiden, waarbij je samen kijkt naar het profiel dat je gaat bespreken.


De onderwijsadviseur observeert je tijdens het gesprek met de leerkracht en geeft je achteraf feedback. Zo kun je in verschillende stappen beter worden in het begrijpen van de profielen én het voeren van gesprekken met leerkrachten.
Tijdens de HGW-groepsbespreking wordt ook de leerkracht meteen gecoacht in hoe hij of zij het lezen en wegen van de profielen kan aanpakken. Zo wordt een dubbelslag gemaakt!

Het is erg waardevol om coaching te combineren met het volgen van de expertcursus Zien!.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.