Om je kennis up-to-date te houden is onderhoud nodig. Net als bij auto’s is het goed om jaarlijks een APK voor ParnasSys uit te laten voeren, want er zijn maandelijks verbeteringen en uitbreidingen. Tijdens deze APK vertellen we je de laatste ontwikkelingen.

  • € 198
  • 7 sbu
  • Verdieping
  • 9.00u-16.00u
  • Directeuren, intern begeleiders en ICT'ers

Na deze scholing ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, je hebt daarmee geëxperimenteerd en je gaat naar huis met nieuw enthousiasme, waarbij je nieuwe kansen ziet om dit toe te passen op je eigen school.

Tijdens deze APK scholing bepalen de deelnemers op welke onderwerpen van de menugestuurd (‘menu’ hieronder afgebeeld) ze geschoold willen worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om een actualiteitscheck ParnasSys uit te voeren speciaal voor jouw school. Deze is dan vraaggestuurd vanuit de eigen schoolsituatie en duurt 1,5 uur.

Doelstellingen APK ParnasSys 
- Je ontdekt de nieuwste mogelijkheden van ParnasSys 
- Je krijgt antwoord op vragen met betrekking tot het gebruik van ParnasSys 
- Je genereert tijdswinst door goede afstemming tussen de praktijk en ParnasSys

Concrete onderwerpen die we tijdens zo’n bijeenkomst behandelen zijn: De nieuwste ontwikkelingen, Niveaucorrecties, RN en FN, nieuwe toetsinvoer, Startscherm en Groepskaart, Adaptief toetsen - inspectie - eindtoets, Parro + leerkracht-app, Leerlijnen 0-7 jaar en Hoogbegaafdheid, Privacy - AVG, Complexe gezinssituaties, Absenties en verzuimregister, UWLR-koppeling, Methodetoetsen, DULT-koppeling, Gynzy verwerkingssoftware, Zien!, vernieuwde schermen + Leerlingvragenlijsten + monitoring sociale veiligheid, Digitaal rapport, Vragenlijsten, Het ouderportaal, ParnasSys|WMK en ParnasSys|Ultimview, OGW en overzichten, Dynamische overzichten, Ontwikkelingsperspectief, Kennisportaal en Kindkans, ParnasSys 0-4 jaar, ParnasSys|Mijnschoolplan|SOP.

Hoe ziet APK-bijeenkomst eruit? 
Na het welkom en kennismaking bespreken we het ‘menu’ en bepalen we met de deelnemers welke onderwerpen er aan bod moeten komen. Vragen worden gesteld en zo wordt de agenda van de bijeenkomst bepaald.

Doelgroep en niveau 
De doelgroep van deze APK ParnasSys is directeuren, intern begeleiders, en ICT'ers. Soms komen directeur en ib’er van een school gezamenlijk naar de bijeenkomst. Dat is vaak sterk; je vormt dan als het ware een onderwijskundig tandem die de schoolontwikkeling trekt. Maar het is ook prima om de APK uit te voeren in bijvoorbeeld de kring van een ib-netwerk; of een directienetwerk. Het niveau is voor gevorderde gebruikers.

Deze scholing kan ook op jouw locatie of op een locatie in je regio verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens