Een betekenisvol ontwikkelingsperspectief(plan) maken

Benut de mogelijkheden die het nieuwe ontwikkelingsperspectief (OPP) van ParnasSys vanaf augustus 2022 biedt. Ervaar hoe je met gebruikmaking van alle (actuele) informatie die al in de voorliggende periode in ParnasSys is geregistreerd makkelijk komt tot een overzichtelijk en concreet ontwikkelingsperspectief(plan). • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Gevorderde gebruikers
 • Intern begeleiders

De invulling van workshops of van scholingsbijeenkomsten is altijd maatwerk. Tijdens een intake wordt bepaald wat de beginsituatie en gewenste situatie is. De inhoud wordt afgestemd op de functies van de deelnemers en het type onderwijs (regulier of speciaal (basis)onderwijs). 

Mogelijke doelstellingen

Beleid, visie en afspraken

 1. De deelnemers kennen de doelstellingen en de toepassingsmogelijkheden van het landelijk doelgroepenmodel (dat de basis vormt van het nieuwe OPP in ParnasSys) voor het typeren van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van een leerling
 2. De deelnemers weten wat de wettelijke vereisten zijn van een ontwikkelingsperspectief
 3. Er zijn afspraken gemaakt op organisatie- of stichtingsniveau over:
  1. Welke informatie op welke plaatsen in ParnasSys én in het ontwikkelingsperspectief worden genoteerd en wat aandachtspunten zijn
  2. Wie voor welk onderdeel van het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijk is.
  3. Welke leerroutes worden onderscheiden en wat de bijbehorende streefdoelen zijn.

Gebruik in de dagelijkse praktijk

 1. De deelnemers weten hoe ze in ParnasSys een OPP kunnen opstellen, bewerken en evalueren
 2. De deelnemers hebben geoefend met het objectief en to-the-point noteren van relevante informatie
 3. De deelnemers zijn in staat om de ondersteuningsbehoeften concreet en SMART te formuleren. Ze zijn op een logische manier gerelateerd aan de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling.
 4. De deelnemers kunnen een goed integratief beeld / goede onderbouwing van de uitstroombestemming en benodigde ondersteuning beschrijven.
 5. De deelnemers zijn in staat om leerlingen en hun ouders/verzorgers te betrekken bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief(plan), zodat ze zich gemotiveerd voelen om samen met de betrokkenen van school te werken aan de afspraken.
 6. De deelnemers weten hoe ze passende doelen kunnen kiezen voor een leerling en een passende aanpak kunnen vaststellen.

Voor een uitgebreidere versie van mogelijke doelstellingen:

Persoonlijke online scholing

Vind je het fijn dat iemand persoonlijk alle stappen met je doorloopt en je vragen over het OPP beantwoordt, dan staan de onderwijsadviseurs van de Academie van ParnasSys voor je klaar!

Een datum en tijd wordt in overleg gepland. Je kunt voor het plannen contact opnemen met info@parnassys-academie.nl of bellen naar 0182-540385.

De kosten zijn € 143,- per uur. Je ontvangt achteraf een factuur voor de omvang van het scholingsmoment en (indien van toepassing) voor- en nawerk. Je betaalt minimaal voor een half uur.

Webinar

Wil je kennismaken met het nieuwe OPP en je vragen kunnen stellen om te kijken hoe je het OPP voor jouw eigen school kunt gebruiken? Neem deel aan één van de webinars. Data en aanmeldmogelijkheden vind je op deze pagina.Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.