Je hebt als intern begeleider de basis- en/of verdiepingsscholing Ontwikkelingsperspectief gevolgd. Tijdens deze expertscholing ga je nog dieper in op de materie.

  • € 599
  • 18 sbu
  • Expert
  • 9.00u-16.00u
  • Intern begeleiders

De expertscholing bestaat uit twee dagen. Tijdens de eerste dag gaat het over kinderen die taalzwak zijn, dat kan zijn op het gebied van technisch lezen, spelling of begrijpend lezen. Soms hebben deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief, soms ook niet, maar ze hebben wel speciale begeleiding nodig. Hoe doe je dat? En wat kun je ze bieden wat bij deze leerlingen past?

Centraal staan de volgende onderwerpen:
- Theorie over lezen en spelling
- Het invullen van een ontwikkelingsperspectief voor lezen en spelling
- De methodieken en leermiddelen
- De problemen die kinderen kunnen hebben met begrijpend lezen

Er is zeker ook gelegenheid om eigen casuïstiek te bespreken.

De tweede dag gaat over rekenen. Hoe geef je goed rekenonderwijs? En hoe voorkom je daarmee zo veel mogelijk uitval? Hoe kun je het rekenprogramma aanpassen voor rekenzwakke leerlingen? We maken gebruik van het protocol ERWD.

Centraal staan de volgende onderwerpen:
- We inventariseren de vragen die er zijn op het gebied van rekenproblemen: Is er sprake van dyscalculie? Of is het kind rekenzwak? Wat is het verschil? De begeleiding kun jij als ib’er geven aan een collega die een rekenzwakke leerling in de klas heeft.
- Wanneer start onderzoek?
- Welke vaardigheden heeft de leerkracht nodig om deze leerling te begeleiden?
- We kijken naar de opbouw van leerlijnen, behandelen het hoofdlijnenmodel en bespreken de rol van rekengesprekken. Dit passen we praktisch toe op de leerling van de eigen school.
- Jouw rol in je team. Wie zijn er allemaal betrokken bij zwakke rekenaars? Welke acties tot verbetering zou je in kunnen zetten?

Aan het einde van de scholing ontvangt elke deelnemer een certificaat.

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens