Tijdens deze tweedaagse scholing leer je meer over de achtergronden van Zien!, het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en hoe je leerkrachten kunt coachen ter bevordering van hun sensitiviteit en responsiviteit.

  • -€ 599
  • 18 sbu
  • Expert
  • Intern begeleiders

De doelen voor deze tweedaagse scholing zijn: 
- Je bent toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van Zien! 
- Je kent de theoretische verantwoording van Zien! en de Zien!-dimensies en kunt een leerlingprofiel en een groepsprofiel lezen en interpreteren. 
- Je weet hoe Zien! betekenis heeft in het werken met een cyclus (waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen, evalueren), op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. 
- Je weet hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden door het gebruik van Zien! 
- Je hebt nagedacht over de plaats die Zien! in de schoolontwikkeling kan innemen. 
- Je weet hoe de inspectie omgaat met Zien! en hebt een mening over Zien!-resultaten.

De groepsprofielen van de groepen van de teamleden nemen we tijdens deze scholing ter hand om ze te begrijpen om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde. Wat bespreek je met teamleden, hoe en waarom? De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: wat heeft deze groep van mij nodig? Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je als teamlid via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Ook het integrale schoolbeleid ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan de orde.

Aan het einde van de scholing ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens