Speciaal voor intern begeleiders bieden we de expertscholing Zien! aan.

  • € 599,00
  • 18 sbu
  • Verdieping
  • 09.00-16.00 uur
  • Intern begeleiders, gedragswetenschappers, gedragsspecialisten en mt-leden

Tijdens deze twee dagen bouwen we aan kennis, versterken we vaardigheden en maken we een implementatieplan op maat! Je leert meer over de achtergronden van Zien!, het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en hoe je leerkrachten kunt coachen ter bevordering van hun sensitiviteit en responsiviteit. We zetten in op het preventief handelen van de leerkracht en werken aan de pedagogische competenties sensitiviteit en responsiviteit. De groep ontwikkelt, de leerling groeit en de leerkracht geniet! Eventueel aanvullend op de expertscholing kunnen coachingsgesprekken met leerkrachten gehouden worden onder leiding van de intern begeleider en een onderwijsadviseur. Daarmee maken we een dubbelslag: de leerkracht én de intern begeleider worden gecoacht!

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens