Aanmeldformulier workshops Terugkomdag Zien!

Tijdens het middagprogramma van de terugkomdag op 4 februari kun je vier verschillende workshops volgen. Kies hieronder welke workshop jij wil volgen en geef dat door in het formulier onderaan de pagina.

Middagprogramma van 13:00 uur - 16:00 uur

Workshop 1 Door: Alice Methorst              
Onderwerp: Voeren van een handelingsgerichte groepsbespreking.
Analyseren van groepsprofielen en het voeren van een handelingsgerichte groepsbespreking zijn vaardigheden die niet mogen ontbreken in de gereedschapskist van een intern begeleider en/of gedragsspecialist. Je balanceert in deze gesprekken tussen ondersteuningsbehoeften op groepsniveau, pedagogische vakmanschap van de leerkracht en het concreet maken van een actiestrategie voor de komende periode. Wat heeft de leerkracht van jou nodig om samen met de groep in ontwikkeling te blijven? Deze vraag staat in deze workshop centraal. Neem voor deze workshop een (in kleur geprinte) uitslag van leerkracht- en/of leerlingvragenlijst mee waar jij praktisch en concreet mee aan de slag wilt gaan.

Workshop 2 Door: Patrick Bakker             
Onderwerp: Monitoring van schoolopbrengsten Zien!
Naast het analyseren van de leerling- en de groepsprofielen is het ook mogelijk om een analyse op schoolniveau te maken. Hiervoor maak je gebruik van data vanuit de Zien! leerkracht- en/of de leerlingvragenlijst. Hoe kom je tot een analyse op schoolniveau en hoe krijgt deze analyse een vaste plaats in je jaarcyclus? Wat kun je hier vervolgens mee? Hoe kan ik deze analyse op schoolniveau inzetten binnen het HGW?

De analyse op schoolniveau geeft ook informatie over de sociale veiligheid. De inspectie vraagt niet alleen gegevens op over de sociale veiligheid bij jouw school, maar kijkt ook hoe je werkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid. Welke gegevens vraagt de inspectie op? Hoe lever ik deze gegevens aan? Hoe kijkt de inspectie naar deze gegevens? Hoe kan ik werken aan het bevorderen van de sociale veiligheid?

Naast een stukje theorie en achtergronden, gaan we in deze workshop ook praktisch aan het werk.

Workshop 3 Door: Bert van de Waerdt
Onderwerp: In gesprek met kinderen/ouders over Zien!
Introductie/gebruik van Zien! kwartet

Zien! leent zich uitermate als middel om effectief met ouders en met kinderen te communiceren. Hiervoor is nodig dat je als professional in staat bent om de Zien! profielen te analyseren en in begrijpelijk taal  te ‘hertalen’ naar de doelgroep. Daarnaast is het belangrijk dat je communiceert vanuit een bepaalde basishouding t.a.v. gedrag in relatie met het kinderen en zijn/haar opvoeders. Hieraan zullen we in deze workshop ruimschoots aandacht besteden. Vervolgens zijn basale gespreksvaardigheden nodig als kunst om een gesprek een gesprek ‘met’ de ouders of ‘met’ het kind te laten zijn: hoe begin je zo’n gesprek,  hoe breng je kracht- en ontwikkelpunten over? Hoe ga je om met verschil van inzicht?  Hoe overleg je samen over een eventuele aanpak?

Tijdens deze workshop worden hulpmiddelen aangereikt die ten dienste staan aan een effectief gesprek met ouders of leerlingen.

Workshop 4 Door: Michel Vaders
Onderwerp: Pedagogische Toolbox
Een pedagogisch knappe leerkracht heeft een passend antwoord op de onderwijsbehoefte(n) van de groep en het individu. Als intern begeleider en / of gedragsspecialist ondersteun je leerkrachten in het gebruik van Zien!. Wat zit er in Zien! om het pedagogisch repertoire van de leerkrachten te vergroten?

We nemen de pedagogische vaardigheden van Patterson onder de loep, ze zijn uitgewerkt in alle nieuwe handelingssuggesties van Zien! Hoe kun je als leerkracht inspelen op de psychologische basisbehoeften relatie, competentie autonomie? In deze workshop bieden we hulpmiddelen aan om met leerkrachten / op school het gesprek hierover te voeren.

 

Ronde 1

13:00 - 14:15

  • (vol)
  • (nog 4 plekken beschikbaar)
  • (nog 9 plekken beschikbaar)
  • (nog 8 plekken beschikbaar)
  • (nog 1 plek beschikbaar)

Ronde 2

14:30 - 15:45

  • (nog 8 plekken beschikbaar)
  • (nog 8 plekken beschikbaar)
  • (nog 5 plekken beschikbaar)
  • (nog 2 plekken beschikbaar)
  • (nog 1 plek beschikbaar)

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.