Planmatig en doelgericht werken met ParnasSys

Wanneer je wilt nadenken over Goed Onderwijs kom je op een complex terrein. Om dit op een planmatige en doelgerichte manier aan te pakken is de structuur van de HGW-cirkel heel helpend. Ook de bekende zeven uitgangspunten voor HGW (Noëlle Pameijer) vormen een goed vertrekpunt. Vanuit een goed ingerichte groepskaart worden alle zeven onderdelen zichtbaar.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende en gevorderde gebruikers
  • Schoolteams

Vanuit een goed ingerichte groepskaart worden alle zeven onderdelen zichtbaar.

• Zo neem je waar vanuit de groepskaart hoe je groep er voor staat op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het gebied van de landelijk genormeerde toetsen en de methodetoetsen.

• Uit de dossiers van de leerlingen zijn bijvoorbeeld de Stimulerende en Belemmerende factoren, maar ook de Onderwijsbehoeften zichtbaar.

• Deze informatie kan leiden tot doelen en een aanpak passend bij de groep. Die doelen en die aanpak kunnen dan op een eenvoudige manier verwerkt worden in diverse plannen. Binnen die plannen kun je tussentijds en aan het eind van een planperiode evalueren.

En dan is de cirkel rond. Zo wordt het tevens mogelijk om de groepsbespreking te doen vanuit de groepskaart; alle gegevens van de groep (maar ook per leerling) zijn op een overzichtelijke manier beschikbaar tijdens dit gesprek.

Goed onderwijs bestaat uit veel elementen. ParnasSys en alle bijbehorende modules zoals Kindbegrip en leerlijnen helpen je om inzicht te krijgen en te houden én om je doelen en acties to-the-point te formuleren. 

Welke elementen van goed onderwijs zijn al naar tevredenheid gerealiseerd? Welke elementen kunnen nog aandacht gebruiken om het totale onderwijs naar een hoger plan te brengen? Hieronder zie je een menu met (deel)onderwerpen waar uit gekozen kan worden. We benutten bij ieder onderwerp de mogelijkheden die ParnasSys en Kindbegrip bieden om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk effect te realiseren.

Graag denken we met je mee om een maatwerkplan te maken om de kwaliteit van het onderwijs op je school hoog te houden of te krijgen. Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.