Handelingsgericht en opbrengstgericht werken op een manier die motiveert en inspireert.

  • € 675,- per dagdeel

Goed onderwijs bestaat natuurlijk uit heel veel elementen. Welke elementen zijn al naar tevredenheid gerealiseerd? Welke elementen kunnen nog aandacht gebruiken om het totale onderwijs naar een hoger plan te brengen? Hieronder zie je een menu met (deel)onderwerpen waar uit gekozen kan worden. Welk aspect geeft je team energie en motivatie? Zorg dat het vliegwiel van de (school)ontwikkeling in beweging komt of gaande blijft. Graag denken we met je mee om een maatwerkplan te maken om de kwaliteit van het onderwijs op je school hoog te houden of te krijgen. 

Onderwerpen:

Zicht op ontwikkeling

Didactisch handelen

Pedagogisch handelen

Groepskaart Instructiemodellen Sociaal-emotioneel
Planmatig handelen Tech like champion Functioneren versterken
Trendanalyse toetsresultaten Differentiëren Process Communication model (PCM)
Groepsbespreking Klassenbezoeken Pedagogische vaardigheden
Leerlijnen Bloom/denkvaardigheden  
Gepersonaliseerd leren Succescriteria  
Gynzy verwerkingssoftware Cultuut (Knoster, mindset)  
Passende perspectieven Kindgesprekken  
Referentieniveaus    
Ontwikkelingsperpectief    
Eigenaarschap    
Ouderbetrokkenheid    

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens