De module Leerlijnen in ParnasSys is praktisch en overzichtelijk. Je registreert in de module de ontwikkeling van je leerlingen en het helpt je plannen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Basis
  • Directies, intern begeleiders. ICT'ers en leerkrachten

We begeleiden scholen of scholengroepen inhoudelijk bij de implementatie. Die implementatie is nodig om de mogelijkheden van de module optimaal te kunnen benutten. Vanuit de ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies komt een onderwijsadviseur met expertise die aansluit bij de vraag van jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt.

Een implementatietraject bestaat meestal uit drie verschillende soorten bijeenkomsten:

  • consult (eventueel uitgebreid in de vorm van een perspectiefdag) 
  • scholing intern begeleider, teamleider en ICT’er, inclusief instelling van het systeem
  • teamscholing.

Na het volgen van de scholing kun je gebruikmaken van de helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen.

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens