Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de module Leerlijnen en het Leerlijnenpakket 4-7 jaar om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

  • ‚ā¨ 810 per dagdeel
  • Basis
  • Intern begeleiders, bouwco√∂rdinatoren en leerkrachten

Na deze scholing is het onderbouw team in staat om:

  • momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren
  • de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden
  • de ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel
  • handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling
  • de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien
  • naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod te maken

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen teamscholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het implementatietraject.

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens