Implementatie leerlijnen jonge kind

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de module Leerlijnen en het Leerlijnenpakket 4-7 jaar om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende gebruikers
 • Intern begeleiders, bouwcoördinatoren en leerkrachten

Na deze scholing is het onderbouw team in staat om:

 • Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren.
 • De ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • De ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel.
 • Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling.
 • De samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien.
 • Naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod te maken.

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen scholing voor het onderbouwteam. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijnen jonge kind? Kom naar een gratis productvoorstelling! Voor meer informatie over data, klik hier.Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.