Gebruik je naast de Zien!-leerkrachtvragenlijst ook de Zien!-leerlingvragenlijsten? Dan heb je daarmee een schat aan informatie in handen! We begeleiden je graag bij het gebruik hiervan.

  • € 810,- per dagdeel

Deze scholing is bedoeld voor teams die de leerlingvragenlijsten willen gebruiken om het pedagogisch handelen vorm te geven en/of de sociale veiligheid willen monitoren. Een teambijeenkomst over de leerlingvragenlijst kan uit verschillende onderdelen bestaan. De onderwijsadviseur sluit aan bij wat het team nodig heeft. Vooraf zal contact worden opgenomen over de precieze inhoud. Een scholing is altijd maatwerk. Heb je als school specifieke vragen, kan kunnen we dat meenemen in de scholing.

Een greep uit de mogelijke onderwerpen:

Zien!-kennis
Een belangrijke basis om de leerlingvragenlijst goed te kunnen inzetten en te interpreteren is een goede kennis van de Zien!-materie. We gaan in op de Zien!-begrippen en leren je deze handen en voeten te geven.

Profielen
Een belangrijk onderdeel van de scholing is vaak het leren lezen en wegen van de profielen. Hoe kun je de gegevens van de leerkrachtvragenlijst en de leerlingvragenlijsten vergelijken? Maar ook: welke waarde kun je/moet je hechten aan de beleving van kinderen? Hoe ga je om met grote verschillen tussen wat je hebt waargenomen en wat het kind zelf beleeft?

Sociale veiligheid
Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat kan gebruikt worden als monitor voor sociale veiligheid. Hoe zorg je voor een goed en praktisch beleid en wat betekenen de resultaten van Zien! daarin? Kindgesprekken Een gesprek met kinderen over hun profiel geeft vaak veel extra informatie. Je kunt in gesprek gaan met kinderen in de fasen ‘begrijpen’, ‘plannen’ en ‘realiseren’. Hoe pak je dit aan, en welke informatie kan zo’n gesprek je geven? Aan de slag Aan de hand van wat je als leerkracht hebt waargenomen en de informatie uit het profiel van de leerlingvragenlijsten, maak je een afweging over mogelijke interventies. Dat kan zowel voor de groep als voor de individuele leerling zijn.

Deze scholing verzorgen we op jouw locatie of in je regio. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens