De nieuwe wet op de privacy roept veel vragen op. Wat wordt er van ons als school verwacht? Mogen we nog wel foto’s maken? et cetera. Met onze quickscan kun je als school of bestuur in kaart brengen in welke mate je huidige manier van werken met privacygevoelige informatie overeenkomt met wat er staat in de nieuwe wetgeving.

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Basis/verdieping
  • Schoolteams

Als vervolg hierop organiseren we bijv. een bewustwordings- en inspiratiesessie op basis van de resultaten. Samen denken we na over vragen als: Hoe gaan we om met privacygevoelige data? Voelt iedereen zich hier verantwoordelijk voor? Deze sessies kun je als schoolteam volgen of organiseren we als workshops voor een heel bestuur.

Door het interactieve karakter van de sessies, maken je collega’s op een laagdrempelige manier kennis met wat van hen wel en niet wordt verwacht.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens