De ParnasSys Academie kan scholen helpen om bij de ontwikkeling en/of verbetering van het onderwijs een verbinding te leggen met de opbrengsten en kwaliteitszorg.

  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • € 675,- per dagdeel

Deze scholing wordt op maat aangeboden. Je kunt uitgaan van jouw wensen rondom trendanalyses, ken- en stuurgetallen en wat jij daarvan een plaats wilt geven. Je krijgt de mogelijkheden te zien die ParnasSys heeft vanuit de overzichten. Dit wordt vormgegeven in een praktische scholing met de eigen gegevens.

Belangrijke vragen vanuit ib-oogpunt: Welke overzichten zijn er te maken? Denk aan LVS-toetsen, methodetoetsen, observaties, handelingsplannen en dergelijke. Wat betekent het dat ik op leerling-, groep- en schoolniveau overzichten kan maken? Wat betekenen de verschillende overzichten? Belangrijke vragen ten aanzien van bijvoorbeeld managementrapportages zijn: Welke trendanalyses zijn er te maken? Wat zeggen deze analyses over de kwaliteit van het geboden onderwijs? Waar liggen voor de directie mogelijkheden of waar ligt noodzaak om te sturen? Hoe kan ik inspectieonderzoeken vergelijken met de huidige resultaten? Naar aanleiding van de bespreking leren de deelnemers de overzichten een plaats te geven in de jaar- en gesprekkencyclus. Hierbij is er aandacht voor wie die gegevens verzamelt, op welk moment, wie er analyseert, en wat er vervolgens mee gedaan kan worden.

In een eenmalige bijeenkomst wordt er al veel duidelijk over de mogelijkheden en werkwijze rondom trendanalyses. Om deze kennis en de aangeleerde vaardigheden een plek te geven in de werkwijze van de school is een traject met meerdere bijeenkomsten over meerdere schooljaren aan te raden. Daarnaast worden diverse trajecten aangeboden om een opbrengstgerichte cultuur te creëren op jouw school. De inhoud van dit traject heeft ook een plaats binnen het experttraject ‘Opbrengsten’.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.