Tijdens deze verdiepingsscholing voor ib’ers staat centraal hoe je een ontwikkelingsperspectiefplan opstelt voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief op het gebied van de cognitieve vakken en op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag.

  • € 198
  • 7 sbu
  • Verdieping
  • 9.00u-16.00u
  • Intern begeleiders

Tijdens deze scholing gaan we ’s morgens in op het opstellen van een goed plan in ParnasSys voor een leerling met een cognitief ontwikkelingsperspectief (spelling, rekenen, begrijpend en technisch lezen). Dit ontwikkelingsperspectief heb je dan al opgesteld tijdens de basiscursus. Nu gaat het om het ontwikkelingsperspectiefplan: het beredeneerd aangepast leerstofaanbod, per planperiode, voor deze leerlingen.

’s Middags gaan we in op het opstellen van een goed plan in ParnasSys voor een leerling met een ontwikkelingsperspectief het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag. Ook hierbij gaat het om het ontwikkelingsperspectiefplan: Hoe stem ik, per planperiode, zo goed mogelijk af op de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerling? Welke speciale aanpak heeft de leerling nodig om het gestelde doel te bereiken?

Aan het einde van de scholing ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens