Een ouderavond is een moment van ontmoeting en informatieverstrekking om te werken aan educatief partnerschap. We nemen ouders aan de hand van Zien! mee in het proces: “Wat heeft uw kind van de leerkracht in samenwerking met u nodig om te groeien op cognitief en sociaal-emotioneel gebied?”

  • Op aanvraag
  • 2,5 sbu

Waardering
Ouders vinden dit een fijne manier van werken: ze krijgen informatie over de werkwijze van de school, ze nemen eens een kijkje in de keuken. Ouders en leerkrachten krijgen meer waardering voor elkaar wanneer ze van elkaar horen wat er allemaal leeft onder de kinderen en wat er allemaal gedaan wordt op school en thuis. Kenmerkend voor een ouderavond over Zien! is dat ouders en leerkrachten op een open en ontspannen manier met elkaar informatie verwerven en delen. Ouders vinden het heel belangrijk dat er verder gekeken wordt dan alleen de cijfers, aandacht voor welbevinden en betrokkenheid en de sociale vaardigheden is onmisbaar!

Praktische tips
Natuurlijk willen we de ouders ook graag iets meegeven. We vertellen ze meer over sociaal gedrag, hoe we dat meten met Zien!, maar ook hoe zij zelf de ontwikkeling kunnen stimuleren. We reiken ze concrete en praktische handvatten aan. Zo kun je vervolgens sámen met ouders werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling!

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens