Oudercommunicatie en rapportage

Tijdens deze scholing denken we aan de hand van jullie huidige manier van communiceren na over rapporteren aan ouders. Wat communiceren we aan wie, met welk doel, waarom, met welke frequentie en met welk middel?  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Startende en gevorderde gebruikers
  • Rapportccommissie, ICT'ers en schoolteams

Vanuit deze brede context verkennen we mogelijkheden die onder andere ParnasSys hiervoor biedt.

Doelstellingen scholing: 

  • Je hebt nagedacht over je hoe je wilt communiceren met ouders.
  • Je krijgt helder wat je wilt rapporten aan ouders en kunt dat onderbouwen.
  • Je leert de mogelijkheden kennen die ParnasSys biedt op het gebied van rapporten en het ouderportaal.
  • Je bent op de hoogte van de stappen die nog gezet moeten worden om het bovenstaande mogelijk te maken.


Daniël Overdijk

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.