Het is van groot belang om als team effectief en eenduidig te communiceren met ouders over gedrag. Zien! biedt concrete handvatten en inhoud om met ouders over hun kind in gesprek te gaan.

  • € 810 per dagdeel

Een teambijeenkomst rondom het voeren van oudergesprekken kan uit verschillende onderdelen bestaan. Daarbij wordt altijd afgestemd op wat het team nodig heeft. De onderwijsadviseur zal vooraf contact opnemen om te overleggen over de inhoud van de scholing. Zo’n scholing is altijd maatwerk en sluit aan bij de uitgangspunten van de school.

Een greep uit de mogelijke onderdelen:

Zien!-kennis
Om in gesprek te gaan met ouders over het sociaal-emotioneel functioneren van hun kind aan de hand van Zien!, is het belangrijk dat de je als leerkracht vaardig bent in het lezen van profielen en de Zien!-begrippen je eigen zijn. In de scholing zal dus allereerst ingegaan worden op deze materie. Het is belangrijk dat je het gesprek kunt voeren op basis van wat je concreet hebt waargenomen en in Zien! vastgelegd.

Gespreksvaardigheden
Het is de kunst om een omslag te maken van een oudergesprek waarin je aan de ouders vertelt hoe hun kind het doet op school, naar een gesprek waarin je met ouders praat en naar hen luistert. Hoe gaat het met het kind op school én thuis? Tijdens de scholing zal aandacht besteed worden aan de gespreksvaardigheden. Hoe begin je zo’n gesprek? Hoe breng je zorgen rondom een leerling over? Hoe ga je om met een ouder die het geheel anders ziet? Hoe overleg je met ouders over een eventuele aanpak? De ouderrapportage gebruiken we als hulpmiddel in de communicatie met ouders.

Rollenspel
Het mooiste is als je geleerde vaardigheden kunt oefenen in de praktijk. Als interactief leermoment kan een rollenspel, eventueel met trainingsacteur een mooie toepassing zijn. Een leerzame, maar ook een spannende opdracht. Het overbrengen van zorgen over een kind én het bespreken van de mogelijke ondersteuningsstappen is in dit gesprek belangrijk. De leerkrachten die dit gesprek oefenen ontvangen feedback van zowel de andere teamleden als van de onderwijsadviseur. Hierdoor zullen veel nieuwe vaardigheden eigen gemaakt worden.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens