Je scholengroep wil ParnasSys implementeren en de gelegenheid aangrijpen om met de scholen op onderdelen af te stemmen, beleid vast te stellen en eventueel een kwaliteitshandboek ten aanzien van zorg en ParnasSys op te stellen voor de scholen. Een perspectiefdag biedt daarvoor mogelijkheden.

  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • € 1500
  • 7 sbu

Op de Perspectiefdag worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van ParnasSys. De deelnemers worden uitgedaagd deze mogelijkheden te spiegelen aan het onderwijskundig beleid. Scholen maken op onderdelen afspraken in welke mate er afstemming plaats moet vinden in de scholengroep. Op onderdelen worden beleidsuitspraken gemaakt op schoolniveau of bovenschools niveau. Uiteindelijk zal er een plan van aanpak gemaakt worden om ParnasSys op schoolniveau en bovenschools niveau te implementeren.

De onderdelen van ParnasSys worden gepresenteerd in verschillende ambitieniveaus. Te denken valt aan invoeren van (methode)toetsgegevens volgen van resultaten, maken van plannen en notities, het werken met rapporten, het werken met Zien!. Deze onderdelen worden waar van toepassing op leerling- groeps-, school- en bovenschoolsniveau gepresenteerd. In groepen wordt dan gekozen voor een ambitieniveau, of dit onderdeel op schoolniveau of bovenschools niveau een beslissing vereist, het beleid wordt omschreven in een indicator en er worden suggesties gedaan voor de uitwerking. Als afsluiting worden er afspraken gemaakt over het inrichten van het vervolgtraject.

Ook interessant

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.