Parro is een vlotte en veilige communicatieapp voor ouders en leerkrachten waarmee je echt tijd bespaart. Parro verkleint de afstand met ouders en maakt het organiseren van activiteiten met ouders kinderlijk eenvoudig.

  • € 198
  • 7 sbu
  • Basis/verdieping
  • 13.30-20.30 uur
  • Directies, middenmanagement, ICT'ers en leerkrachten die participeren in bijvoorbeeld een commissie oudercommunicatie

Tijdens deze scholing maak je kennis met de mogelijkheden van Parro. We geven een demonstratie van de mogelijkheden van de app, maar we laten je vooral ook kritisch kijken naar je eigen beleid ten aanzien van communicatie met ouders.

Doelstellingen scholing:

  • ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op een hoger plan brengen binnen je school
  • ontwikkeling van visie op (anders) communiceren met ouders en inzet communicatiemiddelen
  • kennismaking met communicatieapp Parro en instructie gebruik Parro en ouderportaal binnen ParnasSys

Mirelle de Lange

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens