Process Communication Model (PCM) en Kindbegrip

Kindbegrip geeft je een compleet beeld van hoe een kind omgaat met zichzelf en zijn omgeving. Jij als leerkracht hebt de regie in het sociaal-emotioneel leren van jouw leerlingen. Tegelijkertijd is de vraag ‘HOE stimuleer ik dan de minder aanwezige sociale competentie bij deze leerling?’ niet altijd makkelijk te beantwoorden. PCM biedt hierin waardevolle handreikingen om jou, in de praktijk van elke dag, te ondersteunen. Jouw communicatie met leerlingen doet ertoe! Wanneer je je communicatie goed afstemt, kun je beter en makkelijker de ontwikkeling van de SEL-competenties stimuleren. Vanuit observaties weet je wat sterke kanten én ontwikkelpunten van een leerling zijn. Met PCM ervaar je hoe je de leerlingen hierbij kunt motiveren én ondersteunen om het leren op alle ontwikkelingsgebieden een positieve impuls te geven.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

De kansen als je PCM en Kindbegrip combineert  

Ontdek hoe je door het gebruik van PCM je communicatie kunt afstemmen op de behoeften van íedere leerling in je groep. Je krijgt inzicht in de zes persoonlijkheidstypen en de bijbehorende manier van communiceren.  

Jouw manier van kijken naar de wereld om je heen, kleurt jouw communicatie met de ander. Door de inzet van PCM ervaar je op welke manier jij hier invloed op hebt. Het Process Communication Model zet je in bij optimaliseren van onder andere: 

  • Positieve groepsvorming en een veilig leer- en leefklimaat. 
  • Reactief aanpakken van pestgedrag. 
  • Diversiteit in je lessen. 
  • Plezier in leren. 
  • Communicatie met ouders zodat er educatief partnerschap ontstaat. 

Werk je met Kindbegrip en met PCM en wil je die twee zaken meer met elkaar verbinden? We laten je graag ervaren hoe dat kan in de diverse fasen van handelingsgericht werken. Kijk hier voor meer informatie over PCM. 

Optie 1: introductiebijeenkomst PCM in relatie tot Kindbegrip 

We ontdekken in dit dagdeel op welke manier je de inhoud van PCM kunt benutten bij de interventies naar aanleiding van je analyse van de overzichten van het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Kindbegrip. 

In onze klas én op onze school willen we iedereen kunnen bereiken. Contact maken met elke leerling, iedere ouder en alle collega’s. We zoomen dit dagdeel in op de zes manieren (percepties) waarop we naar de wereld om ons heen kunnen kijken. Deze inhoud verbinden we aan onze observaties van Kindbegrip. Welke betekenis heeft dit bijvoorbeeld voor de start van een kindgesprek? 

Daarnaast heeft sociaal-emotioneel leren te maken met de acht verschillende psychologische behoeften. Hoe motiveer jij jouw leerling die bepaalde competenties nog weinig laten zien? Wat heeft deze leerling van jou nodig? Ook bij deze vragen combineren we de inhoud van PCM en Kindbegrip. 

Welkom om samen te leren, te ontdekken en het maximale uit Kindbegrip en PCM te halen. 

De inhoud wordt altijd in overleg met de school vastgesteld.  

Optie 2: Vanuit een persoonlijk PCMprofiel aan de slag met je klas op basis van Kindbegrip:  

Twee of meer dagdelen met je hele team praktisch aan de slag met PCM, waarbij iedere deelnemer een persoonlijk profiel ontvangt en je ontdekt en ervaart hoe je nóg beter op de behoeften van íedere leerling in je groep kunt afstemmen. We verbinden hierbij de observaties van de vijf SEL-competenties en de doelen die je stelt aan de hand van Kindbegrip, met een passende begeleiding. Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.