Zien! geeft je inzicht in het leer- en leefklimaat van je groep én helpt je om passende doelen te kiezen voor je groep op het gebied van sociale competenties. Binnen Zien! zijn er heel veel doelen en handelingssuggesties die je helpen om de leerling te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast wordt verwezen naar een heel aantal methoden en methodieken om vervolgens aan de slag te gaan. • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende en gevorderde gebruikers
 • Leerkrachten, mt-leden, ib'ers

Het ontdekken van de behoeften van het kind in relatie tot de taal die het kind spreekt om vanuit die informatie je handelen als leerkracht aan te passen kan een zoektocht zijn. PCM biedt hierin waardevolle handreikingen om jou, in de praktijk van elke dag, te ondersteunen. Jouw communicatie met leerlingen doet ertoe! Wanneer je je communicatie goed afstemt, kun je beter en makkelijker werken aan de doelen die je met behulp van Zien! hebt gekozen.

Vanuit observaties (bijvoorbeeld met behulp van Zien!) weet je wat sterke kanten én ontwikkelpunten van een leerling zijn. Met PCM ervaar je hoe je de leerlingen hierbij kunt motiveren én ondersteunen om het leren op alle ontwikkelingsgebieden een positieve impuls te geven.

De kansen als je Zien! en PCM combineert.

Ontdek hoe je door het gebruik van PCM je communicatie kunt afstemmen op de behoeften van íedere leerling in je groep. Je krijgt inzicht in de zes persoonlijkheidstypen en de bijbehorende manier van communiceren. 

Jouw manier van kijken naar de wereld om je heen, kleurt jouw communicatie met de ander. Door de inzet van PCM ervaar je op welke manier jij hier invloed op hebt. Het Process Communication Model zet je in bij optimaliseren van onder andere:

 • Positieve groepsvorming en een veilig leer- en leefklimaat.
 • Reactief aanpakken van pestgedrag.
 • Diversiteit in je lessen.
 • Plezier in leren.
 • Communicatie met ouders zodat er educatief partnerschap ontstaat.

Werk je al met Zien! en met PCM en wil je die twee zaken meer met elkaar verbinden? We laten je graag ervaren hoe dat kan in de diverse fasen van handelingsgericht werken. Kijk hier voor meer informatie over PCM.

Mogelijkheden voor scholing: 

 • Dagdeel introductie Process Communication Model (PCM) in relatie met Zien!.
 • Twee of meer dagdelen met je hele team praktisch aan de slag met PCM, waarbij iedere deelnemer een persoonlijk profiel ontvangt en je ontdekt en ervaart hoe je nóg beter op de behoeften van íedere leerling in je groep kunt afstemmen. We verbinden hierbij de observaties van sociale competenties en de doelen die je stelt aan de hand van Zien!, met een passende begeleiding.
 • Tweedaagse basistraining PCM. Voor meer info en aanmelden kijk op deze pagina

Opzet introductiebijeenkomst PCM in relatie met Zien!

We ontdekken in dit dagdeel op welke manier je de inhoud van PCM kunt benutten bij de interventies naar aanleiding van je analyse van de overzichten van het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Zien!

In onze klas én op onze school willen we iedereen kunnen bereiken. Contact maken met elke leerling, iedere ouder en alle collega’s. We zoomen deze middag in op de zes manieren (percepties) waarop we naar de wereld om ons heen kunnen kijken.  Deze inhoud verbinden we aan onze observaties van Zien!.  Welke betekenis heeft dit bijv. voor de start van een kindgesprek?

Daarnaast heeft betrokkenheid en welbevinden alles te maken met de acht verschillende psychologische behoeften. Hoe motiveer jij jouw leerling bij wie betrokkenheid laag is? Wat heeft deze leerling van jou nodig? Ook bij deze vragen combineren we de inhoud van PCM en Zien!

Welkom om samen te leren, te ontdekken en het maximale uit Zien! en PCM te halen.

De inhoud wordt altijd in overleg met de school vastgesteld. 

Wil je meer weten over de praktische mogelijkheden van de combinatie van Zien! en PCM? Lees deze blogs!Ook interessant

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.