Je maakt kennis met de module Leerlijnen 4-7 in ParnasSys. De leerlijn is praktisch en overzichtelijk. Je registreert in de module de ontwikkeling van je leerlingen en het helpt je plannen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

  • Gratis
  • Basis
  • 15.45 - 17.00 uur
  • Intern begeleiders, bouwcoˆrdinatoren en leerkrachten

We begeleiden scholen of scholengroepen inhoudelijk bij de implementatie. Die implementatie is nodig om de mogelijkheden van de module optimaal te kunnen benutten. Vanuit de ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies komt een onderwijsadviseur met expertise die aansluit bij de vraag van jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt.

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen teamscholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens