We helpen je bij het optimaal gebruiken van de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar binnen Konnect om kwalitatief goed aanbod en goede begeleiding te realiseren. Ook helpen we je een doorgaande lijn van jullie organisatie naar de basisschool te creÎren.

  • Gratis
  • Basis

Je maakt gebruik van een duidelijk observatiesysteem voor kinderen van 0-4 jaar met een doorgaande lijn naar de kleutergroepen. Als leidinggevende ben je na dit scholingstraject in staat om de overgang van de kinderopvang/peuterspeelzaal naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

De pedagogisch medewerkers zijn na het traject in staat om:

  • momenten te creëren om de ontwikkeling van kinderen te observeren
  • de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden en weer te geven in een registratiemodel
  • handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende, achterblijvende of versnelde ontwikkeling 
  • de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien.

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen teamscholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de organisatie.

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.