Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het 'Kader voor ontwikkeling' ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Door Driestar onderwijsadvies zijn er honderden lessuggesties en activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, zodat je concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing leer je hoe je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt inzetten binnen je onderwijs.

  • Gratis
  • Basis/verdieping
  • 14.30-16.00 uur
  • Intern begeleiders, leerkrachten en andere specialisten binnen de basisschool, zoals talentcoaches en coˆrdinatoren hoogbegaafdheid

Doelstellingen scholing:

  • kennismaking met 'Kader voor ontwikkeling' in Leerlijnen ParnasSys
  • leren stimuleren van (denk)vaardigheden van hoogbegaafde leerlingen
  • schoolbreed werken aan begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Martine Blonk

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens