Referentieniveaus en Onderwijsresultatenmodel

met ParnasSys|Ultimview op Schoolniveau

Per 1-8-2020 is het Onderwijsresulatenmodel van de Inspectie van kracht. Daarin wordt beschreven hoe de Inspectie naar de eindopbrengsten van een school kijkt. Het oordeel van de Inspectie over de eindtoets valt uiteen in twee delen: zijn er voldoende schoolverlaters op het niveau 1F én is het percentage leerlingen dat 1S/2F gehaald heeft passend bij de schoolweging? Dit zijn twee ‘latten’ waarlangs de opbrengsten van de school gemeten worden. Deze scholing helpt je om grip te krijgen op deze materie: Waarom? Hoe werkt het? Wat kan ik ermee op school- en groepsniveau? • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Gevorderde gebruikers
 • Intern begeleiders, mt-leden, schoolleiders, bestuurders, beleidsmedewerkers

Bekijk hier het onderwijsresultatenmodel.

Inhoud en doelen:

 • Je begrijpt de achtergrond en de context van het Onderwijsresultatenmodel, de Referentieniveaus en de Schoolweging in relatie tot de Eindtoets.
 • Je kent drie dashboards uit Ultimview: Eindtoets, Onderwijsresultaten en Schooladvies
 • Je kunt op grond van het dashboard Onderwijsresultaten ambities formuleren voor de percentages 1F en 1S/2F van de drie vakgebieden Rekenen, Taalverzorging en Lezen.
 • Je kunt met behulp van diverse schermen in ParnasSys bepalen of de groepen 6, 7 en 8 op koers liggen om het beoogde percentages 1F en 1S/2F te halen.
 • Je kunt met behulp van doelen uit een leerlijn het aanbod in de klas afstemmen op leerlingen die aan doelen van niveau 1F of van 1S/2F zouden moeten werken. Zo pleeg je tijdig interventies om de door jou beoogde doelen/ambities te halen.
 • Je kunt met behulp van het dashboard Schooladviezen bepalen of de praktijk van adviseren VO en heroverwegen van adviezen in overeenstemming is met de uitslag van de eindtoets.


Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.